Kategoriarkiv: Kunnskapsløftet

Ikkje sei W-ordet

Nokså slitne greier, dette har vi snakka om før, men likevel. Ei melding frå min tidlegare arbeidsgjevar, Rogaland fylkeskommune, som ramla ned i meldingsboksen i it's learning i dag, fortalde at fylket no abonnerer på Store norske leksikon på nett. … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet | 10 kommentarer

Alt var betre før, då ein stil var ein stil og folk togg gulrøtter

Og medan vi kan håpe på at skulen oppdaterer eksamensformer slik at dei harmonerer med det vi veit om koss kunnskapar blir bygde, ser vi at kunnskapsministeren jobbar i stikk motsett retning. I staden for å utvikle eksamensformer vidare i … Les videre

Skrevet i Kunnskapsløftet, Lesing/skriving, Norskfaget | 2 kommentarer

Lærarane vil ikkje bruke IKT i skulen

Ei undersøking ved UiO påstår at lærarane er den store flaskehalsen når det gjeld bruk av IKT i undervisinga.  At ein må rekne med nokre år med omstillingar burde vel ikkje kome som den store overraskinga — eg vil sjølv … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet | 3 kommentarer

Lærarorganisasjonane og (mellom anna) IKT

Einar Berg, tilsett ved Olav Duun videregående skole, peikar i ein ypperleg bloggartikkel på dei unnvikande og uopplyste (dette er mine ord, ikkje Bergs) haldningane til IKT i skulen blant lærarorganisasjonane. Desse haldningane kjem til uttrykk i negativt preik (badmouthing, … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet, Norskfaget | 2 kommentarer

Då er Norsk digital læringsarena (NDLA) lansert!

Ei lita oppsummering for dei uinnvigde:  NDLA er eit tverrfylkeskommunalt initiativ for å sikre gratis, digitale læremiddel for elevar i den vidaregåande skulen. Meininga er å skape ein arena meir enn ei bok; skilnaden mellom desse to metaforane er viktige … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet, Norskfaget, Web 2.0 | Legg igjen en kommentar

Kursserie for RFK

Dei neste vekene går i hovudsak med til ein kursserie for Rogaland fylkeskommune, primært for lærarar som skal undervise i VG1 til hausten. Kurset blir halde av Leif Harboe og meg, og handlar om digitale ressursar til bruk i norskundervisinga. … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet | 1 kommentar

Er ein laptop per elev daufødd?

Rogaland fylkeskommune (RFK) påbyr alle elevar som startar på VG1 det komande skuleåret å kjøpe ein berbar PC til bruk i undervisinga. Dette påbodet kjem trass i at det er vedteke at alle læremiddel skal bli gratis, og tanken er … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet, Maskinvare, Web 2.0 | 4 kommentarer

Tilsegn frå Kunnskapsdepartementet

NDLA har altså fått den endelege tilsegna frå Kunnskapsdepartementet, som tyder at KD endeleg har løyva 15 millionar kroner til utviklinga av digitale læremiddel i faga norsk og naturfag, i dei 18 fylkeskommunane som har slutta seg til NDLA. Oslo … Les videre

Skrevet i Kunnskapsløftet, Læremidler, Norskfaget, Ymse | Legg igjen en kommentar

Bokbransjen og NDLA

Som venta reagerer bokbransjen på at det blir løyva statlege midlar til produksjon av lærebøker for den vidaregåande skulen. I Aftenposten i dag er leiaren av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Kjell Lars Berge, på bana og meiner eitt og … Les videre

Skrevet i Kunnskapsløftet, Læremidler, Lesing/skriving, Norskfaget, Ymse | 2 kommentarer

Digitale læremiddel igjen

Ting skjer fort i samband med å stable på beina digitale læremiddel for elevar i den vidaregåande skulen, og i morgon (onsdag) skal prosjektleiinga og fagredaksjonane i norsk og naturfag (dei to faga som skal vere på nett hausten 07) … Les videre

Skrevet i Kunnskapsløftet, Læremidler, Lesing/skriving, Norskfaget, Web 2.0 | Legg igjen en kommentar