Kategoriarkiv: Norskfaget

Eit tankeeksperiment

Med utgangspunkt i ein interessant diskusjon kring skulens syn på tekst og forfattar, i første omgang om skriftleg tekst, eit par postar ned («Norsklæraren revisited«), kastar eg ut ei skisse som er eit forsøk på å setje opp koss ulike … Les videre

Skrevet i Lesing/skriving, Norskfaget, Wikipedia | 5 kommentarer

Er datamaskina ein guteting?

Litt interessant er det å grave i fordommane kring dette med gute- og jenteaktivitetar, og ein har gjerne trudd at datamaskina var eit typisk gutedomene. PEW-undersøkinga* viser derimot at jentene har inntatt PC-en, som innhaldsprodusentar på weben, i alle høve. … Les videre

Skrevet i Lesing/skriving, Norskfaget, Web 2.0 | Legg igjen en kommentar

Norsklæraren revisited

Leif har eit innlegg på bloggen sin om det å vere norsklærar, der han drøftar ei rekkje forhold rundt yrket, med utgangspunkt i jamnlege påstandar om kor ille det er å vere norsklærar/-lektor. Eg har sjølv nokre år som norsklærar/-lektor … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Lesing/skriving, Norskfaget, Web 2.0, Wikipedia | Merket med | 17 kommentarer

Språkteigen på måndag

Klokka 0903 måndag førstkomande er eg å treffe i Språkteigen på NRK der eg snakkar om ungdommar, skule og digitale tekstar. Av ei nesten samanhengande babling i om lag eit kvarter skal det klyppast ut nokre minutt, så eg håper … Les videre

Skrevet i Lesing/skriving, Norskfaget | Legg igjen en kommentar

Fanden på forlagsveggen

Eg vil for ordens skuld først av alt gjere merksam på at eg skriv dette innlegget på vegner av meg sjølv, og ikkje på vegner av norskredaksjonen i NDLA, som eg er tilknytt. Dette er altså mine eigne meiningar, og … Les videre

Skrevet i Læremidler, Norskfaget, Web 2.0 | 1 kommentar

Alt var betre før, då ein stil var ein stil og folk togg gulrøtter

Og medan vi kan håpe på at skulen oppdaterer eksamensformer slik at dei harmonerer med det vi veit om koss kunnskapar blir bygde, ser vi at kunnskapsministeren jobbar i stikk motsett retning. I staden for å utvikle eksamensformer vidare i … Les videre

Skrevet i Kunnskapsløftet, Lesing/skriving, Norskfaget | 2 kommentarer

Lærarorganisasjonane og (mellom anna) IKT

Einar Berg, tilsett ved Olav Duun videregående skole, peikar i ein ypperleg bloggartikkel på dei unnvikande og uopplyste (dette er mine ord, ikkje Bergs) haldningane til IKT i skulen blant lærarorganisasjonane. Desse haldningane kjem til uttrykk i negativt preik (badmouthing, … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet, Norskfaget | 2 kommentarer

Då er Norsk digital læringsarena (NDLA) lansert!

Ei lita oppsummering for dei uinnvigde:  NDLA er eit tverrfylkeskommunalt initiativ for å sikre gratis, digitale læremiddel for elevar i den vidaregåande skulen. Meininga er å skape ein arena meir enn ei bok; skilnaden mellom desse to metaforane er viktige … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Kunnskapsløftet, Norskfaget, Web 2.0 | Legg igjen en kommentar

Ein laptop per elev revisited

Lenger nedi her har eg skrive mine meiningar om det å måle utbyttet av ein laptop per elev (brukt som ein reiskap for ein ny skule) med gamle mål, som til dømes den avsluttande eksamenen. Her er ein lesverdig artikkel … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Norskfaget | Legg igjen en kommentar

Digitale, samansette tekstar i norskundervisinga

Leif Harboe og eg har samarbeidd på tvers av skulane våre om ein konkurranse i å lage den beste mobiltelefonfilmen. Dette er ei oppgåva vi har gjeve i norskfaget, og elevane har fått om lag 6 skuletimar til gjennomføringa (pluss/minus).  … Les videre

Skrevet i Klasserom og data, Læremidler, Maskinvare, Norskfaget | 2 kommentarer