Då er Norsk digital læringsarena (NDLA) lansert!

Ei lita oppsummering for dei uinnvigde: 

NDLA er eit tverrfylkeskommunalt initiativ for å sikre gratis, digitale læremiddel for elevar i den vidaregåande skulen. Meininga er å skape ein arena meir enn ei bok; skilnaden mellom desse to metaforane er viktige — prosjektskildringar og heile grunnlaget for NDLA kan hentast fram og lesast på ndla.no. 

No er altså nettstaden lansert, på http://fag.utdanning.no/. Som redaksjonsmedarbeider i norskredaksjonen vil eg peike på at det som ligg ute no er meir å rekne som eit rammeverk som vil bli fylt opp av lærestoff av ulik karakter. Det ligg rett nok nokre tekstar der no, men desse er for det første under arbeid, for det andre ligg der få tekstar, og for det tredje vil dei verkeleg spennande tilnærmingane til læring kome i dei følgjande stega (det næraste skuleåret): Fagwikiar, ulike verktøy for å lage samansette tekstar av ulikt slag, lydversjonar/podcastingar av tekstane, differensierte utgåver av alle tekstane, mediabank, språkversjonar, med mykje meir. Vi jobbar på spreng, både med nyutvikling og kvalitetssikring.

Eg trur, dersom bevilgande myndigheiter ikkje no får panikk (til dømes av sur kritikk frå ulikt hald med ei eller anna interesse av at dette skal gå ad undas) og skrur igjen kranene, vil dette vere grunnlaget for ei svært sprek tilnærming til undervisinga, på mange plan: Ein arena for elevmedverknad, for kontinuerlig oppdatering ved hjelp av fagfolk, i det heile ein dynamisk arena for læring meir enn ei samling skuletekstar.

Samstundes høyrer eg lektorane, medan dei sitt krokrygga over PC-ane sine og klikkar seg igjennom sidene: Når blir dette ferdig?

Dette læreverket blir aldri ferdig, og her ligg det store potensialet i det.

Om Arne Olav

Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger.
Dette innlegget ble publisert i Klasserom og data, Kunnskapsløftet, Norskfaget, Web 2.0. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *