Dette liker vi – NRK skal ha alle produksjonsmaskiner, Apple-maskiner og terminaltjenere over på OpenOffice. Hovedargumentet ser ut til å være at de ønsker å følge intensjonen i Referansekatalogen og at det har noe med lisensutgifter til Microsoft å gjøre (sikkert også noe med vurderingen av overgang til Office 2007 å gjøre).

Sjekk ut mer i bloggartikkelen til NRK Beta. Les og lær! Når NRK kan – kan andre offentlig etater også!

Legg igjen en kommentar