Om denne bloggen

Denne gruppebloggen har altså som mål å diskutere ulike sider ved bruk av IKT i skolen, med eit håp om å engasjere skulefolk både lokalt og nasjonalt. Bidragsytarane er ei samansett gruppe med ulike bakgrunnar og perspektiv på emnet IKT og skule, slik det går fram av eigenpresentasjonane under. Kommentarar og innspel er svært velkomne, så lenge dei freistar å bidra til ein diskusjon.

Kvar og ein av bloggarane her står sjølv til ansvar for innhaldet i eigne bloggpostar, og denne bloggen er å sjå på som eit fritt forum utan forankring i eit bestemt miljø, pedagogisk, politisk eller teknologisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.